top of page

Magyar Boglárka

Színháztudomány Mesterképzés indul az ELTE-n!Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sokéves terve válik valóra a 2021/22-es tanév első félévétől. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, illetve a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közreműködésével jön létre a projekt, melynek célja olyan színházi szakemberek képzése, akik képesek lesznek könnyedén eligazodni a kortárs színház világában. Az oktatás fókuszában többek közt az európai és a magyar dráma-, illetve színházkultúra megismerésre, a színházi üzem és menedzsment kérdései állnak. A képzés igyekszik gondolkodó, kreatív szakembereket képezni, akik elméleti és történeti

nézőpontból is képesek mind szóban, mind írásban reflektálni egy-egy színházi eseményre.


Hogy miért érdemes ezt a mesterképzést választani?

Akik jelenleg is részesei a színházi alapképzésnek minor formájában, azok már maguk is érzékelhették, hogy az oktatás nem csak színházi, de irodalom- és kultúratudományi, esztétikai, szociológiai és művészetelméleti kontextusban is vizsgálja a színházi problémákat, kérdéseket. Így nemcsak arra kapunk választ, mik voltak azok a történelmi események, amik befolyásolhatták a színháztörténet menetét, hanem egy sokkal átfogóbb, kifejtett történet tárul ezáltal elénk; mint egy hatalmas háló, melynek csomói bizonyos szempontból kapcsolatban állnak egymással, és nekünk kell ezeket a csomókat külön-külön és együtt, egymásra gyakorolt hatásuk által is megvizsgálni.


Ezt a szellemiséget és hasonló tudományos szempontokat hivatott a mesterképzés is követni azon hallgatók számára, akiket érdekel a színháztudomány mesterképzés. Fókuszba helyezkednek a kortárs színházi problémák, a jelen színházai és azok történeti hagyományai, valamint a független működés és a kurrens kutatási háttér is. Ezen túl fontos azt is kiemelni, hogy a hallgatók meg fognak ismerkedni a színház elméleti, gyakorlati és pedagógiai aspektusaival is, hogy új utakat kereshessenek akár a gyakorlat, akár elmélet terén.


A képzés – csakúgy, mint az alapképzéses minor esetében – egy szakmai gyakorlattal igyekszik kiegészíteni a 4 féléves képzést, melyet egy színházban kell teljesítenie a hallgatóknak.

De mi is szükséges ahhoz, hogy valaki a színháztudomány mesterképzés hallgatója lehessen?

Az elfogadott képzési területek közé tartozik a bölcsészettudományi alapképzéseken kívül a művészet és művészetközvetítés képzési területeinek alapképzés szakjai, illetve a pedagógusképzés, társadalomtudomány, jogi, gazdaságtudományi és az informatikai képzési területek alapképzési szakjai is. A színes paletta lehetővé teszi, hogy a hallgatók számos szakról benyújthassák felvételijüket, ha érdekli őket a színház – természetesen a felvételi határidő, mint minden évben, most is február 15-e.


Látszik tehát, hogy a képzésre szinte bárhonnan lehet jelentkezni azoknak, akiket különösen érdekel a színház világa. Deres Kornélia, aki maga is az ELTE-n tanult, és mostanra számos nemzetközi folyóirat és tudományos lap közli verseit, illetve foglalkozik színházi témában írt kutatásaival, kiemelten hozzátette a következőt:

„Mindenkinek, akit érdekel a színház, akik szívesen gondolkoznának színházról és színházon keresztül, akik szívesen dolgoznának kortárs színházkulturális intézményeknél, akiket érdekel a gyakorlat és elmélet egymást alakító hatásmechanizmusa.”

Hogy pontosan mi is a felvételi menete, milyen tárgyaik lesznek a mesterképzésben részt vevő hallgatóknak, arról az érdeklődők az elte.btk.hu oldalon és a felvi.hu-n is tájékozódhatnak.
Megszületett. Azóta él, próbál, tapos, akar, szeret, ölel, gyűlöl, elfojt, kipróbál, tanul. Film-színház szakos az Eltén. Szereti. A rántott húst is szereti.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


hélóóó.png
bottom of page